Om oss Vi är en strategisk designbyrå som kombinerar välgrundade och kraftfulla idéer med design och kod.

Strategic Design Agency in strategy, branding, graphic design, e-commerce, FMCA, Office in Sundsvall

Studio i Sundsvall, Sverige

Grundad 2004

Anställda 10

Vårt erbjudande Med ursprung ur den digitala myllan har vi med tiden utvecklats och erbjuder nu det mesta inom strategi, design och kod. Allt under ett och samma tak. Ibland tillsammans med en fantastisk skara samarbetspartners.

Studio - FMCA - Olivia Jonsson, Designer
Konferensrum på huvudkontoret för FMCA

Några av de tjänster vi erbjuder

 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Digital strategi
 • Identitet
 • Grafisk design
 • Förpackningsdesign
 • Art direction
 • Foto och video
 • Butiks- och monterdesign
 • Digital design
 • Interaktionsdesign (UX)
 • Gränssnittsdesign (UI)
 • Webbutveckling
 • E-handel
 • Systemintegrationer
 • Sociala medier
 • Apputveckling
 • Animation och rörlig grafik
Arbetsplats design FMCA Sundsvall

Livet på kontoret

Vädret / -0°C och clear sky

FMCA - Cristoffer Öhrling, Design Director
Människor vill ha varumärken som förstår och pratar till dem. Produkter och tjänster som känns genuina och passar in i deras livsstil.
Teamet på FMCA
Vi tycker att design är mer än bara fina färger och ett varumärke är så mycket mer än en logotyp.

Hur vi arbetar För att bygga starka, relevanta och genuina varumärken arbetar vi utifrån en trestegsmetod. Med flexibilitet och långsiktiga perspektiv i åtanke.

Steg 1 Vi börjar alltid med en grundlig genomgång av allt. I form av analyser, utvärderingar och insamling av information. Tillsammans med er försöker vi skapa oss en god förståelse för er verksamhet och nisch. Fokus ligger på välgrundade insikter och kunskap snarare än antaganden. Den insamlade kunskapen hjälper oss att förstå era behov, konkurrenter, mänskliga beteenden, ny teknik och vad som verkligen värdesätts hos era kunder.

  Brief: 
 • Problemformulering
 • Målsättning
 • Behovsanalys
  Varumärkesanalys: 
 • Nulägesanalys
 • Marknadsanalys
 • Omvärldsanalys
 • Trendrapport
 • Kundundersökning

Steg 2 Med hjälp av all insamlad kunskap får vi en tydligare bild av era behov. Tillsammans definierar vi ert hjärta, själva varumärket och vart det bör positioneras för bästa resultat. Därifrån och tillsammans med det strategiska arbetet utvecklar vi en stark idé och koncept - er nya själ. Allt visualiseras sedan genom en relevant, tilltalande och flexibel grafisk identitet. Allt detta för att skapa en stark varumärkesupplevelse i alla tänkbara kanaler, vare sig de är fysiska eller digitala.

  Varumärkesstrategi: 
 • Kärnvärde
 • Positionering
 • Mission och vision
 • Tonalitet
 • Plattform
 • Varumärkesarkitektur
  Varumärkesdesign: 
 • Idé och koncept
 • Identitet
 • Grafisk design
 • Förpackningsdesign
 • Art Direction
 • Interaktionsdesign (UX)
 • Gränssnittsdesign (UI)
 • Butiks- och skyltsystem
 • Mäss- och monterdesign

Steg 3 Det är vid lanseringen som strategi- och designarbetet förverkligas. Ingen stark idé överlever ett dåligt utförande och därför lägger vi stor vikt vid hantverket och genomförandet av all implementering. Detta för att kunna ge er och varumärket maximal genomslagskraft. För att säkerställa varumärkets på- och inverkan vill vi alltid genomföra utvärderingar efter lansering för att kunna bearbeta och förbättra upplevelsen och maximera utfallet.

  Leverans: 
 • Original
 • Foto och video
 • Annonsering
 • E-handel
 • Webbplats
 • Systemintegration
 • Apputveckling
 • Digital plattform
  Styrdokument: 
 • Varumärkesplattform
 • Grafisk manual
 • Bildmanér
 • Sociala medier
  Aktivering: 
 • Kommunikationsplan
 • Kampanjer
 • Lanseringsplan
  Utvärdering och revidering: 
 • Analysera
 • Målsättning
 • Mätinstrument
 • Optimering