Ny kund Tredje AP-fonden

Vi är glada över att kunna berätta att vi har inlett ett samarbete med Tredje AP-fonden (AP3).

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2020 förvaltade fonden 423,0 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 9,8 procent. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Vi ansvarar för AP3:s digitala verksamhet samt deras digitala strategi. Vi ser även över att förbättra tillgängligheten på deras webbplats.

AP3:s insiktEngagemang, agerande och krav på förändring utgör stommen i AP3s ägarstyrningsarbete. Utifrån en stark position på kapitalmarknaden utövar AP3 påverkansarbete och ställer krav på bolagen.