SCA Skog

Vad vi gjort

2019 - pågående Skogar för framtiden, från plantor till en fullvuxen skog. En film full av lätthet, glädje och framtidstro.

Bakgrund

Med skogens kraft bidrar SCA till en hållbar framtid. Detta uppnås med ansvarsfullt skogsbruk, resurseffektivitet och förnybara produkter.

What we did

Art direction En skogsbrukscykel tar vanligtvis cirka 150 år. Med hjälp av 3D, motion graphics och VFX var det möjligt att visualisera samma cykel under en minut, helt oberoende av väderförhållanden eller det skandinaviska klimatet.

SCA Skog - Skogar för framtiden - Still 5
SCA Skog - Skogar för framtiden - närbild på kotte och barr

Tillsammans med kommunikationsbyrån KarMin illustrerade vi SCAs processer som underlättar för ett lönsamt och hållbart skogsbruk över tid. Vi ville att filmen skulle reflektera SCAs värderingar och att känslan i filmen skulle spegla lätthet, glädje och en tro på framtiden.

SCA Skog kommer att använda filmen i olika marknadsföringsaktiviteter, vid evenemang och i digitala kanaler, såsom sociala medier. Vid sidan av filmen producerade vi även stillbilder från scenerna i filmen för användning i tryck.