2017 Sandlund / Hossain slår sig in starkt i modebranschen utan att förlora sin identitet

Bakgrund

Sandlund / Hossain har en uttalad uppgift, att förena hög kvalitet och design med hållbar tillverkning som ger tillbaka.

Med en tydlig etisk grund att stå på såg vi över den visuella identiteten och gav den en tydligare marknadsposition inom modebranschen. E-handeln är användarvänlig och optimerad med konsumenten i fokus och blev 2017 nominerad till Svenska Designpriset.

Ett nytt sätt att konsumera på, där du och din väska blir en del av ett större sammanhang.

Sobra toner hämtade från hantverket, lädret och ursprung.

Sandlund/Hossain E-Commerce - Case Business Cards - FMCA