Norrlands trä - Visitkort
Norrlands trä - Visitkort

Från träindustrin till inredningsbranschen

Under det strategiska varumärkesarbetet identifierade vi behovet av att öka intresset kring träpaneler och trägolv. Det första steget var att förflytta Norrlands trä från byggindustrin till den mer inspirerande inredningsbranschen där den primära målgruppen befinner sig.

Norrlands trä - Logotyp
Norrlands trä - Sigill
Norrlands trä Display

Norrlands trä Typografi
Norrlands trä Varumärkesdentitet Färgvärld

Den grafiska profilen är mjuk och harmonisk. De neutrala färgerna ger varumärket en premiumkänsla som grundar sig i varumärkesstrategin.