Träpanel och trägolv format av naturen och förädlat för dig

Norrlands trä har under kort tid etablerat sig som ett starkt varumärke och skapat ett högt engagemang i de sociala kanaler där målgruppen finns. Vi sköter alla sociala kanaler för Norrlands trä. Arbetet innefattar strategisk planering, design, textproduktion, analys och utvärdering.