Haldor - Hero Mobile - FMCA
Haldor - Hero - FMCA

En digital lärplattform anpassad för det svenska skolsystemet

Haldors plattform ger lärare och studenter tillgång till alla funktioner de behöver för sitt dagliga arbete. Vi tog fram en visuell identitet, användarupplevelse och gränssnitt för framtidens digitala lärplattform.

Haldor - Case Logo - FMCA
Haldor - Case Typography - FMCA
Haldor - Case Colors - FMCA
Haldor - Case Icons - FMCA
Haldor - Case UI-design 6 - FMCA
Haldor - Case UI-design 5 - FMCA
Haldor - Case UI-design 4 - FMCA
Haldor - Case UI-design 3 - FMCA
Haldor - Case UI-design 2 - FMCA
Haldor - Case UI-design 1 - FMCA