Dynamiskt och enhetligt flöde för Carl Edmond

Carl Edmond är ett klockvarumärke med en design som passar det urbana samhället. Vår utmaning är att genom strategi och design planera content för instagram som stämmer överens med Carl Edmonds varumärkesidentitet. Vi tar fram ett koncept och designar därefter ett dynamiskt och enhetligt flöde med stillbilder och rörligt material som går i linje med varumärket.